Fungicides

อีเทรล® 48 พีจีอาร์ (Ethrel® 48 PGR)

อีเทรล®  48 พีจีอาร์ (Ethrel®  48 PGR) อีเทรล®  48 พีจีอาร์ (Ethrel®  48 PGR)
ชื่อการค้า: อีเทรล® 48 พีจีอาร์ (Ethrel® 48 PGR)
ชื่อสามัญ: อีทีฟอน (ethephon)
สูตร: 48 % W/V SL
คุณสมบัติ:
  • มีสภาพความเป็นกรดสูง สลายตัวในแก็สเอทธีลีน (Ethylene gas)
  • เป็นสารบังคับการออกผลของสับปะรด
  • สามารถบังคับการออกผลของสับปะรดได้สม่ำเสมอกว่า ในทุกฤดูกาล
ขนาดบรรจุ: 500 ม.ล,1 ลิตร
คำเตือน: อีเทรล® 48 พีจีอาร์ มีฤทธิ์กัดกร่อนเหล็กและโลหะ หลังการใช้ ต้อง ทำความสะอาดเครื่องพ่นและอุปกรณ์ทุกครั้ง

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
สับปะรดใช้ชักนำการออกดอกของสับปะรด ทำให้มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกที่สูง และสม่ำเสมอ6 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร และผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัมทำการพ่น 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรด
  • พ่นครั้งแรกเมื่อสับปะรดอายุ 9-12 เดือนหลังปลูก หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม
  • พ่นครั้งที่ 2 หลังจาก พ่นครั้งแรก 7 วัน โดยควรพ่นในช่วงเย็นหรือค่ำ และใช้น้ำอัตรา 600 ลิตรต่อไร่