Herbicides

Sencor® (เซ็งคอร์®)

Sencor®   (เซ็งคอร์®) Sencor®   (เซ็งคอร์®)
ชื่อการค้า: Sencor® (เซ็งคอร์®)
ชื่อสามัญ: เมทริบูซิน (metribuzin)
สูตร: 70 % WP
คุณสมบัติ:
  • สารคุมวัชพืช ทั้งใบแคบ และใบกว้าง
  • สามารถคุมวัชพืชได้นานวัน
  • อัตราการใช้น้อย ละลายดี ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ปลอดภัยต่อพืชข้างเคียง เช่น ฝ้าย และมันสำปะหลัง
ขนาดบรรจุ: 250 กรัม
คำแนะนำ:

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence)

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ถั่วเหลืองใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าขจรจบดอกเล็ก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น โทงเทง ปอวัชพืช และผักเบี้ยหิน80-100 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 20-25 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังปลูกถั่วเหลือง ก่อนถั่วเหลืองงอกควรพ่นขณะดินมีความชื้น
อ้อยปลูกใหม่ หรือ อ้อยตอวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าดอกขาวไร่ และประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขมหนาม โคกกระสุน ตำแยแมว ปอวัชพืช ลูกใต้ใบ120 กรัมผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 30 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังปลูกอ้อย 4 วัน หรือก่อนวัชพืชงอก
มะเขือเทศ ใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าไม้กวาด หญ้ารังนก หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด ประเภทใบกว้าง เช่น ผักยาง ผักเบี้ยหิน สาบแร้งสาบกา และผักโขมหนาม60-120 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่พ่นหลังย้ายกล้าปลูก 7 วัน
หน่อไม้ฝรั่งใช้คุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าไม้กวาด หญ้ารังนก หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด ประเภทใบกว้าง เช่น ผักยาง ผักเบี้ยหิน สาบแร้งสาบกา และผักโขมหนาม110 กรัม ผสมน้ำ 80 ลิตร พ่นบน พื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกและก่อนย้ายกล้า 1 วัน
  • ในขณะพ่นสารคุมวัชพืช ดินควรมีความชื้น