Insecticides

โฟลิเทค® 025 อีซี (Folitec® 025 EC)

โฟลิเทค®  025 อีซี (Folitec® 025 EC) โฟลิเทค®  025 อีซี (Folitec® 025 EC)
ชื่อการค้า: โฟลิเทค® 025 อีซี (Folitec® 025 EC)
ชื่อสามัญ: เบตาไซฟลูทริน (betacyfluthrin)
สูตร: 2.5 % W/V EC
คุณสมบัติ:
  • สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์เร็ว โดยการสัมผัสตาย กินตาย
  • กำจัดแมลงได้หลากหลาย เช่น หนอน, เพลี้ย, ด้วง,แมลงปากดูดต่างๆ
  • ใช้ได้กับพืชหลายชนิด ปลอดภัยกับพืชที่ปลูก
  • มีอันตรายน้อย ต่อสัตว์เลือดอุ่น และสิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุ: 100, 500 และ 1,000 ซีซี
คำเตือน: ห้าม ใช้ในระยะที่พืชมีดอกบาน

พืชประโยชน์อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้
พริกใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในพริก25 ซีซี
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในพริก
  • ต้องเว้นระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก อย่างน้อย 3 วัน หลังจากใช้ครั้งสุดท้าย

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ฝ้ายหนอนเจาะสมอฝ้าย,
หนอนเจาะสมอสีชมพู,
หนอนกระทู้ผัก,
หนอนกระทู้หอม,
หนอนสะไปนี่
30 ซีซีพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ถั่วฝักยาวหนอนเจาะฝัก30 ซีซีพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ถั่วเหลืองหนอนเจาะสมอฝ้าย40 ซีซีพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ข้าวโพดเพลี้ยอ่อน,
หนอนกระทู้หอม
40 ซีซีพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
หอมแดง
หอมแบ่ง
หอมหัวใหญ่
กระเทียม
หนอนชอนใบหอม20-30 ซีซีพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด