Herbicides

บาลานซ์® (Balance®)

บาลานซ์® (Balance®) บาลานซ์® (Balance®)
ชื่อการค้า: บาลานซ์® (Balance®)
ชื่อสามัญ: ไอซอกซาฟลูโทล (isoxaflutole)
สูตร: 75 % WG
คุณสมบัติ:

เป็นสารคุมวัชพืช สำหรับ ข้าวโพด และอ้อย

  • คุมวัชพืชทั้ง ใบแคบ ใบกว้าง กก
  • คุมวัชพืชได้นานถึง 3 เดือน โดยเฉพาะวัชพืชที่ทนทานต่อสารอะทราซีน เช่นหญ้าตีนติด
  • สามารถฆ่าวัชพืช ที่งอก 1-2 ใบได้
  • อัตราการใช้น้อย สะดวกสบายไม่ติดหัวฉีด
ขนาดบรรจุ: 50 กรัม
คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม หรือปลูกใกล้เคียง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวโพดใช้ป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช สะอึกเกล็ดหอย10 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 2.5 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานใช้พ่นคลุมดิน ก่อนวัชพืชงอก
อ้อยปลูกใหม่ หรือ อ้อยตอใช้ป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาวไร่ หญ้านกสีชมพู หญ้าหางนกยูงใหญ่ และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช ตำแยแมว ลูกใต้ใบ หญ้ากาบหอย น้ำนมราชสีห์ เทียนนา โคกกระสุน และเซ่งใบมน20 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 5 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานใช้พ่นคลุมดิน ก่อนวัชพืชงอก