ฆท.212/2561
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เป็นครีมทาฆ่าเชื้อโรค เนื้อครีมสีขาว เมื่อทาจะรู้สึกเย็น ไม่แสบ ทาแผลที่ผิวหนังเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และส่งเสริมการสมานแผลตามธรรมชาติ
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารกำกับยา

เอกสารกำกับยา

บีแพนเธน® เฟิร์สเอด เป็นครีมทาฆ่าเชื้อโรค เนื้อครีมสีขาว เมื่อทาจะรู้สึกเย็น ไม่แสบ ทาแผลที่ผิวหนังเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และส่งเสริมการสมานแผลตามธรรมชาติ
อ่านเพิ่มเติม